Amaç ve Hedef:

Spor Yönetimi Programının temel amacı, spor yönetimi ile ilgili farklı düzeylerdeki tesislerde ve pozisyonlarda (pazarlama, finans, halkla ilişkiler, saha malzeme bilgisi, spor tesis işletmesi gibi) ihtiyacın karşılanmasını sağlamaktır. Programın bu temel amacı çerçevesinde öğrencilerimize kazandırılmasını hedeflediğimiz şu yeterlilikler; Spor yönetimi alanında uygulayıcı olarak bir problem çözümünde kullanılabilecek ilkeleri bilerek, çözüm önerileri geliştirebilmek.Önerilen bu çözümleri savunabilmek, Bilgi ve beceri düzeylerinin farkında olabilmek, İşlevsel ve taktiksel düzeyde kararları uygulamaya koyabilmek, Spor yönetimi ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda temel becerilere sahip olabilmek, uygulayabilmek ve bu faaliyetlerin değerlendirmesini yapabilmek, Spor yönetimi ile ilgili uygulama plan ve programlarını bilerek, bu plan ve programlar ile ilgili görev ve sorumlulukların farkına varabilmek, Uygulayıcı olarak beceri kazanmak,Kuramsal bilgiyi uygulama ve etkili kullanma konusunda görev ve sorumlulukların farkına varabilmek, Spor yönetimi ile ilişkili belirli bir alanda çalışabilmek ve kısmen uzmanlaşabilmek, Spor yönetimi alanında yaratıcılık yeteneğinin farkına vararak bu yeteneği alanında kullanabilmek, Diğer alanlarda (örneğin pazarlama, halkla ilişkiler, etkinlik yönetimi ve spor tesisleri gibi) çalışabilme yeteneği kazanabilmek, Spor alanına özgü gerekli bilgi ve becerilerin farkında olmak ve böylece nitelikli işgücü elemanlarının teminini sağlamaktır.

 

Çalışma Alanları:

Spor Yönetimi programında, spor yönetimi konusunda çalışacak ara eleman yetiştirmek amacı ile eğitim yapılır. Spor Yönetimi Programı öğrencileri İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Girişimcilik ve Halkla İlişkiler dersleri yanında ağırlıklı olarak aldığı Spor Yönetimi ile ilgili dersleri nedeniyle il ve ilçe belediyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl ve İlçe Spor Müdürlükleri ve diğer kamu kurumları ile özel sektörlere ara eleman olarak yetiştirilmektedir. Kamu ve özel sektörde Spor Yönetimine ilişkin konularda bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek elemanlar yetiştirilmesi planlanan 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar:

Spor Yönetimi programını bitirenlere “Spor Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı verilir. Spor Yönetimi Meslek Elemanları genellikle özel sektörlere istihdam olanağı bulabilmektedirler. Mezun olan öğrenciler, Açık öğretim fakültelerine ve Dgs sınavında başarılı olunması durumda örgün öğretim veren eğitim kurumlarında lisans eğitimine tamamlayabilirler.