Vizyon

Spor kültürünün kazanılması, olimpizm felsefesinin benimsenmesi, spor ve sporla ilgili organizasyonların belli bir alanında uzmanlaşmak ve bunun topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olma becerisi kazandırabilme.

 

Misyon

  •   Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapabilme, problemlerini çözme ve değişen     koşullara uygun kararlar alabilmek ve uygulama yapmak.
  •   Mesleki ve bireysel iletişim becerilerini kullanmak ve yazılı ve sözlü sunum yapma.
  •  Koçluk, liderlik, mentorluk ve analitik düşünme becerilerine sahip olmak.